Belastingteruggaaf

Belasting teruggaaf

Teruggaaf van te veel betaalde loonheffing is altijd mogelijk. Het probleem is echter de wijze waarop u kunt beoordelen of teruggaaf mogelijk is. Toch zijn er een aantal situaties te benoemen, waarbij teruggaaf bijna altijd mogelijk is. Deze zijn wanneer u:

Er wordt te weinig door de Nederlandse burgers om teruggave verzocht. Jaarlijks wordt de schatkist hierdoor bevoordeeld met een bedrag zo groot dat we de weg naar Berlijn zouden kunnen plaveien in briefjes van honderd. Laat dat niet gebeuren en neem gerust contact met ons op als een situatie zoals hierboven zich bij u voor doet.Sonar Consultancy International   Gein 29, 3068 GJ  Rotterdam
Tel. 010-4202349 / Fax 010-4214557 / Mobiel 06-53185328
privacyverklaring | © 2012 Sonar Consultancy International    |    website: paqqa