Tarievenoverzicht particulieren

Prijzen gelden per aangifte en zijn inclusief BTW

Belastingaangifte1 persoonIncl. fiscale partner
P/E/T biljet€ 55,00€ 75,00
F biljet€ 125,00 
C/M biljet€ 125,00 
Toeslag aanvragen of wijzigen   
Huurtoeslag € 35,00 € 40,00
Zorgtoeslag € 35,00 € 40,00
Kinderopvangtoeslag € 35,00 € 40,00
Kindgebonden budget € 35,00 € 40,00
Erven en schenkenvanaf 
Erfbelasting € 275,00  
Overige activiteiten  
Middeling € 80,00  
Voorlopige aanslag € 40,00 € 45,00
Bezwaarschrift opstellen/indienen € 80,00  
Advies per uur € 120,00  
Aanvraag DigiD € 10,00 € 10,00
Aanvragen uitstel € 10,00 € 10,00
Voorrijkosten thuisbezoek € 15,00  
Toeslag bij complexiteit
(te denken valt aan bijleenregeling, twee woningen, lijfrente)
€ 70,00 

Afhankelijk van de hoeveelheid te verrichten werkzaamheden kunnen wij in overleg met u andere prijsafspraken maken.
Voor particulieren zijn alle tarieven inclusief BTW.Sonar Consultancy International   Gein 29, 3068 GJ  Rotterdam
Tel. 010-4202349 / Fax 010-4214557 / Mobiel 06-53185328
privacyverklaring | © 2012 Sonar Consultancy International    |    website: paqqa