Wat hebben we nodig?

Samenwerking, wederzijds vertrouwen, en een aantal gegevens..

Samenwerking en wederzijds vertrouwen vormen de belangrijkste basisvoorwaarden voor een goed resultaat. Persoonlijk contact, elkaar in de ogen kunnen kijken, is daarvoor noodzakelijk. De ervaring leert dat de daarmee samenhangende kosten van € 15,- zich ruimschoots terugbetalen.

Informatie van u en hetgeen dat op papier is vastgelegd vormen het uiteindelijke resultaat. We hebben een checklist samengesteld van de gegevens die we nodig hebben voor een goede IB-aangifte. We stellen het op prijs wanneer u de genoemde documenten zoveel mogelijk verzamelt; onze adviseur zal dan in staat zijn uw aangifte zorgvuldig af te ronden.Sonar Consultancy International   Gein 29, 3068 GJ  Rotterdam
Tel. 010-4202349 / Fax 010-4214557 / Mobiel 06-53185328
privacyverklaring | © 2012 Sonar Consultancy International    |    website: paqqa