Belastingteruggaaf

Voorlopige belastingteruggave berekenen en aanvragen

U heeft wellicht als gevolg van hypotheekrente-aftrek of het uitbetalen van heffingskorting recht op een teruggave van belasting. Het is dan verstandig een voorlopige aanslag aan te vragen. Rente wordt wel vergoed door de fiscus, maar slechts vanaf 1 januari van het jaar volgend op het lopende jaar.

Uw werkgever kent uw persoonlijke situatie maar kan en mag daar geen rekening mee houden. Aftrekposten of heffingskortingen van een niet werkende partner, worden bij uw salarisberekening dus niet meegenomen, waardoor er wellicht te veel belasting op uw salaris wordt ingehouden. U kunt dit bij de jaarlijkse aangifte terugvragen, maar beter is het de teruggaaf maandelijks te laten uitbetalen middels een voorlopige aanslag.

Het is overigens van belang dat er niet te veel wordt teruggevraagd, omdat de belastingdienst uw voorlopige teruggaaf pas achteraf beoordeelt. Te veel betaalde teruggave zal dan altijd worden teruggevorderd.

Wij helpen u op professionele wijze met het aanvragen of wijzigen van uw voorlopige teruggaaf.Sonar Consultancy International   Gein 29, 3068 GJ  Rotterdam
Tel. 010-4202349 / Fax 010-4214557 / Mobiel 06-53185328
privacyverklaring | © 2012 Sonar Consultancy International    |    website: paqqa