Sonar Consultancy

Onze werkwijze

Wij willen de sparring partner van de ondernemer zijn. Oplossingen aandragen en regelmatig contact hebben. U bent ondernemer, wij zijn dat ook. Daarom heeft u contact met een vast aanspraakpunt bij ons bedrijf. Hij heeft zich op de hoogte gesteld van uw specifieke situatie, hij maakt de afspraken met u en zorgt dat die afspraken gerealiseerd worden.

De administratie halen wij bij u op en bezorgen we terug. Dat kan maandelijks zijn, per kwartaal of zelfs jaarlijks. De ervaring leert dat bij kleinere ondernemingen de verwerking gekoppeld wordt aan de aangifte termijnen voor de BTW. Wordt de administratie groter dan is een maandelijkse cyclus aan te bevelen.

Onze beschikbaarheid beperkt zich niet tot de kantooruren. In die zin willen wij ons onderscheiden ten opzichte van onze collegae en gaan van het standpunt uit dat ondernemen zich niet beperkt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.

Voor een overzicht van onze activiteiten verwijzen wij u naar de tarievenlijst.Sonar Consultancy International   Gein 29, 3068 GJ  Rotterdam
Tel. 010-4202349 / Fax 010-4214557 / Mobiel 06-53185328
privacyverklaring | © 2012 Sonar Consultancy International    |    website: paqqa