Sonar Consultancy

Belastingadvies

Belasting betalen, maar niet te veel!

Goed advies is duur maar kan veel opleveren. Goede belastingadviezen gaan altijd uit van de mogelijkheden die in elke gezinssituatie en bij elk individu gevonden kunnen worden. Vereiste is wel dat het op tijd gegeven wordt en gevolgd wordt.

Er zijn diverse situaties waarin een advies wenselijk is. Dit zijn:

Doet één van deze situaties zich bij u voor? Neem dan contact met ons op.Sonar Consultancy International   Gein 29, 3068 GJ  Rotterdam
Tel. 010-4202349 / Fax 010-4214557 / Mobiel 06-53185328
privacyverklaring | © 2012 Sonar Consultancy International    |    website: paqqa